ITIL چیست؟

ITIL مجموعه ای از بهترین تجارت مدیریتی در حوزه مدیریت IT می باشد که توسط سازمانها و شرکت های بزرگ IT کسب شده است ITIL توسط موسسه APMG گرده آوری شده است و در قالب یک کتابخانه و یا چارچوب برای همگان منتشر شده است در واقع ITIL این مکان را به شما می دهد که دید بهتری نسبت به شرایط و خدمات ارائه شده توسط واحد IT پیدا نمائید و ITIL در نهایت در هزینه ها صرفه جویی و در تصمیم گیری ها دقیق تر و هدفمند تر عمل نمائید.

عکس چرخه فرایند IT

Top

نیاز به راهنمایی و کمک دارید با ما تماس بگیرید 5907 3322 028

برای اشتراک رایگان اخبار ایمیل خود را برای ما ثبت نمایید